ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε.

Η εταιρία  ιδρύθηκε το 2003 με την επωνυμία “ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. “

και με το διακριτικό τίτλο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε.”.

Είναι εγγεγραμμένη στο  Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό μητρώου 44972307000.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων.

Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Πειραιά, (διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 67).